رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه افزایش چند ماه اخیر قیمت لبنیات به دلیل بالا رفتن صادرات این محصول است، گفت: دولت باید از اعمال برنامه های تکلیفی روی تولیدکنندگان بپرهیزد، اگر ظرفیت های تولید ایجاد شود قیمت پایین می آید.
به گزارش افکارنیوز ،
احمدعلی کیخا در پاسخ به اینکه دلیل افزایش قیمت لبنیات در چند ماه اخیر چه بوده است، گفت: افزایش نرخ ارز باعث شد، لبنیات ایران در بازارهای جهانی قدرت رقابت بیشتری داشته باشد، بنابراین فرصتی برای تولیدکنندگان شد تا محصولاتشان را صادر کنند.
وی گفت: افزایش صادرات و بالا رفتن تقاضا باعث شد، قیمت داخل افزایش یابد.رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین ادامه داد: سال های گذشته پایین بودن نرخ ارز هزینه پنهانی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده بود و قدرت رقابت را از آنها گرفته بود، اما اکنون قدرت رقابت آنها با افزایش نرخ ارز بیشتر شده و گرایش به صادرات افزایش یافته است.کیخا گفت: دولت اگر می خواهد، قیمت محصولات لبنی را کاهش دهد، حق ندارد، هزینه و فشار را به جامعه کشاورزان و دامداران تحمیل کند. دولت باید ظرفیت های تولید را افزایش دهد که در این صورت قیمت متعادل خواهد شد. دولت باید از برنامه های تکلیفی برای تولیدکنندگان بپرهیزد.

وی با بیان اینکه از تولید صادرات محور حمایت می کنیم، گفت: در صورتی که از تولید حمایت شود و قیمت تمام شده تولید پایین بیاید، قیمت محصولات کشاورزی مانند لبنی هم کاهش خواهد یافت.